kdo, proč, jak
A TAK …

Jmenuji se Zdeněk Bařina a v letošních komunálních volbách jsem se stal zastupitelem obce Mikulčice. Poprvé, spíš nečekaně – asi nejen pro mě.

Proč jsem do toho šel? Poslední roky stále intenzivněji cítím a snažím se fungovat tam, kde můžu něco ovlivnit. Doma – a pár čísel popisných okolo. Vše ostatní je mi pak už jen: „… jedna paní povídala…“

Pár (snad) desítek příštích let budeme rozhodovat o svých věcech kolektivně. Mně jako nejsmysluplnější přijdou systémy, kde hlavně obec nějakým způsobem rozhoduje „o všem“. Od kousku chodníku až po přidělení občanství sousedovi, který se kdysi z různých důvodů přistěhoval z kdovíjaké Tramtárie. Jde to různými cestami: přes opravdovou kontrolovanou spolupráci zastupitelů a (nejen!) se zastupiteli až po drobná obecní referenda. Myslet si pak můžu všelisco, nicméně měl bych alespoň tušit, proč jsem, jako jednotlivec, s výsledkem (ne)spokojen. Udělal jsem opravdu vše, co mi systém umožňuje? Připravil jsem si důkladně podklady a zaangažoval ostatní kolem sebe se stejným zájmem? Tak to mám nastavené já. Ode mě žádné osamocené vykřikování na schůzích nečekejte. Pomalu, připraveně, krok po kroku – zdokumentovaně, aby byla zpětně jasná zopovědnost.

Trochu víc se zajímám o fungování a vliv mainstreamových sdělovacích prostředků. Mám nějaké zkušenosti s těmi, kteří (doopravdy) něco ovlivňují, i těmi, kteří se tak rádi tváří. Už od prvních zaměstnání jsem se u zahraničních kolegů zajímal o sociální otázky, vyjádření principů opravdové ekologie, vnímání reálných hodnot nepřerušené pár desítkami let různých pokusů.

Pár let se stále intenzivněji potkávám s lidmi, co fungují ve svém okolí „po práci a bez peněz“ a v tom neprostším smyslu slova tak naplňují obsah občanské společnosti. O těch nejobyčejnějších zbytečnostech už pár měsíců vedeme s kolegou web RegionRevue (www.regionrevue.eu).

Stránky, které právě čtete, by měly být o něčem jiném. Jako zastupitel mám od prvopočátku představu o jakési otevřenosti mé a otevřenosti obecního úřadu vůči všem ostatním. Možná to jednou půjde na oficiálních stránkách obce… Rád bych zde začal dokumentovat mou práci a účinkování a vše ostatní, co mi přijde zajímavé, na jednoduchých přehledných stránkách. Čitelně oproti oficiálním zápisům. A samozřejmě nedemokraticky :-): o tom, co na mých stránkách bude, si budu rozhodovat sám.

Překvapily mě reakce některých kolegů, když jsem na druhé zastupitelstvo navrhoval jmenovitý zápis o hlasování. Po poradě s právníkem jsem to pak snad uvedl v život vsunutím do jednacího řádu zastupitelstva. Nicméně zde na webu bych nerad časem řešil ptákoviny a případné osobnostní pseudoproblémy některých, takže kolegy zastupitele (občany, …) budu ve složitějších případech označovat anonymně. Dle situace.

Nevím, kdo a jak moc bude stránky navštěvovat a číst. Spokojený a moc rád budu, pokud za čtyři roky našeho mandátu kolem nich třeba vznikne skupina lidí se skutečným zájmem o dění v obci, se snahou o spoluúčast a aktivní přístup k jednotlivostem. Trochu z legrace: dávám všemu „100 dnů neútočení“, nicméně všechny zastupitele a pár jiných už jsem párkrát potkal… Nebylo by pěkné, kdyby jsme se příští volby uměli domluvit na jediné kandidátce těch, kteří doopravdy chtějí něco dělat, něčím se spolupodílet?

Stránky jsou velmi jednoduché, vytvořené z dostupných šablon. I tak musím moc poděkovat jejich autorovi! A pokud bude někdo chtít (a on bude souhlasit), rád na Kubu předám kontakt. Drobné doporučení: budete-li mít dojem, že něco nefunguje, stránky jsou delší dobu neaktuální, (…) – použijte klávesu F5 pro aktualizaci v prohlížeči vašeho počítače.

Oddíl OFICIÁLNĚ by měl dokumentovat záležitosti kolem oficiálních jednání orgánů obce: zastupitelstva, rady, výborů. Rubrika NEOFICIÁLNĚ pak ostatní akce a události společenské, kulturní, sportovní. Vše v rámci mých časových možností. Za spolupráci a podněty budu vděčen a rád! Viz formulář níže.

Napište mi