Do další fáze

Sliboval jsem cosi o souhrnu po prvních „sto dnech neútočení“. Dnů uteklo víc, bylo čemu věnovat přednost. A hlavně si to přece jen srovnat v palici.

Popravdě: zase o tolik moudřejší nejsem. Převažuje spíš mírné zklamání. Nic zásadního, dá se s tím pracovat jako s východiskem do dalších dnů a týdnů.

Zkusme tedy:

  • Podařilo se – dobrá. Zkouším v rámci svých možností časových i mentálních fungovat jako v každé jiné své práci. No jo, ale…
  • Asi je normální, že ne každý, kdo se nechal zapsat na kandidátku, počítá se zvolením a následně nějakou prací pro obec.
  • Normální už mi nepřijde, že lidi, co se nechali potvrdit jako zastupitelé, si práci v zastupitelstvu nepředstavují jako práci aktivní (možná by stačilo prostě „práci“?).
  • Dobrá: politicky to tak asi normální je. I na malé obci? Lidsky? No jo, co chceš – vždyť to tak tady přece „bylo vždycky“.
  • Další zářez: technik položí před jednáním na stůl argumenty. Zavčas. Ostatní se připraví, z jednání vzejde dokumentovaný výstup. Pár (tý)dnů jsem u některých čekal reakci na otevřená upozornění na střet zájmů, na chyby v dokladech, na těžko akceptovatelné vykazování si „piva a párku“. Nic. Zastupitelé (radní) si (sobě) navrhnou, připomínkují, schválí… No, hlavně s tím jsem se stále ještě nesrovnal.
  • Hodně na pozadí: je legrační (smutné?) poslouchat připomínky bývalých zastupitelů, co se nestydí vyskakovat a – hlavně hodně hlasitě – ignorovat (zapírat?) své výsledky za minulá léta.
  • A z dalších drobných: čím je Nový směr nový? Ano, to jsou ti, co na vsi volby vyhráli. Prosím, neřeším jednotlivce, ale snahu o společný tah na branku. Já sám, absolutně neschopen akceptovat jakoukoli stranickou pří- a poslušnost, se pokusům o interpretaci výsledků voleb jako „o osobnostech“ smutně směji. Přemýšlím, co bych kdy kde dokázal čistě sám za sebe, bez snahy o koordinaci, o přípravu, o plánovanou spolupráci… Čím je Nový směr nový? Slovy jednoho z jeho čelních členů: „Ničím.“

Tedy tak k těm drobným zklamáním. Moje závěry pro následující období jsou:

  • V danou chvíli cítím, že cenu pro mě případná opakovaná kandidatura má jen tehdy, pokud se najde alespoň deset lidí, ochotných pracovat aktivně. A nejlíp na jedné (jediné!) kandidátce. Pokud se na ní bude schopna stávající reprezentace i případní budoucí zájemci o dění v obci dohodnout. Napříč všemi spektry, všemi zájmy.
  • Dal jsem řeč s těmi pár aktivními a do týdne bych rád veřejně vyvěsil popíchnutí pro kolegy zastupitele, které by mohlo směřovat k aktivnímu zapojení a rozdělení témat a úkolů pro jedny – a třeba definitivnímu zakopání se pro druhé. Snažili jsme se řadu věcí dát už do rozpočtu.
  • Hlavní cíl předchozího odstavce? Každý, kdo trochu vidí do vyúčtování (potažmo fyzických výsledků) investičních akcí předchozího (…) zastupitelstva, musí v rámci slušnosti mít snahu změnit minulou praxi. Nelze investovat jen tehdy, když se objeví nabídka na dotace. Většinou hodně narychlo. Pak máte atletickou dráhu, ke které „nepřijdete“. Úpravnu vody, kde prší rez. Kulturní dům, kde hlavní problém (klimatizace) ani neřešíte. Sběrný dvůr, pár měsíců zdupaný vrt, … A i ten skutečný finanční výsledek je krapet jinde.

Tak tak já. K zastupitelům, radě. Takový malý pokus o skutečný volební program. Uvidíme. A dík za spolupráci každému, kdo se bude chtít přidat.