Úklid…

… po letech?

Obecní úřad Mikulčice ve spolupráci s komisí  životního prostředí se v rámci jarního úklidu obrátil na všechny obyvatele Mikulčic, kteří mají  kolem svých nemovitostí skládky stavebních i jiných materiálů, dřeva a sutí, aby si je z obecních pozemků odklidili.

Většina občanů  výzvu přijala kladně a do daného termínu bez jakýchkoli připomínek si kolem svých domů a sklepů udělala pořádek.

Těmto občanům za jejich přístup patří velké poděkování – stejně jako občanům, kteří pečují o zatravněné obecní pozemky mezi svými domy a silnicí. Děkujeme taky manželům Salajkovým a Kudrnovým za poskytnutí vody na zalévání vysazených květin a keřů na uklizeném svahu na Hledíkově, stejně tak paní Anně Pindové a Hance Pindové za pomoc při osazování i zalévání.

Někteří naši spoluobčané však na výzvu nereagují, anebo reagují záporně. V tomto případě bude obecní úřad postupovat podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství,  až do doby odstranění skládek z obecních pozemků. Věříme však, že  i tito naši spoluobčané pochopí, že chceme, aby naše vesnice byla uklizená a aby se líbila nejenom nám všem, ale i turistům, kterých k nám přijíždí stále víc a víc.

Alespoň namátkou  předkládáme několik příkladů lokalit před a po odklizení nepořádku a několik vzorných předzahrádek. Vážení spoluobčané, uvažte – co je hezčí!?

Tvárnice jsou odklizené.

1a

1b

 

Několik let složené střešní tašky už tu nejsou. Otevřel se pohled na řadu domů.

2

2b

 

Sklepní ulička Hledíkov. Už to tu vypadá líp, ale kdyby ještě zmizelo dříví, pneumatiky, hrnce a  byl tu stůl s lavičkou … Krásně by se sedělo, koštovalo a besedovalo pod stromem.

3a

3b

3c

3d

 

I tady je vidět změna

4

4b

 

Černá skládka, příjezd od Kafíčka k řadovkám, dala četě pracovníkům OÚ pořádně zabrat. Už začíná růst trávník.

5a

5b

 

Je uklizeno! Děkujeme.

6a

6b

6c

6d

6e

6f

6g

 

Nepotřebuje komentář.

7a

7b

7c

7d

7e

7f

7g

7h

7i

8a

8b

8c

8d

8e

8f

 

Předzahrádky, na které je radost pohledět.

9a

9b

9c

9d

9e

 

I Vám se líbí?

10a

 

10c

10d