Zastupitelstvo červen

Celý a oficiální zápis z řádného zasedání zastupitelstva 23. 6. 2015 by měl viset na webu obce, takže za mě jen k vypíchnutí:

– za nejdůležitější bod (možná pro celé aktuální volební období) považuji otevřené a průběžné informování občanů o přípravě prací na zlepšení vodohospodářské situace – vrty, úpravna vody. S upozorněním na všechna rizika, která – vzhledem k dlouhodobým předcházejícím přístupům – mohou vzniknout. Já daný problém určitě nyní ani v budoucnu nebudu považovat za problém jen dotačního titulu (viz i níže), ale za problém jednak technický, jednak přístupů a priorit obce.

– v rámci zprávy finančního výboru jsem zopakoval naše doporučení k závěrečnému účtu obce za rok 2014 zvážit v budoucnu nahrazení nevypsaných či nedostupných dotací rozumnými úvěry, protože např. v roce 2014 obec žádný úvěr nepřijala.

– upozornil jsem též na záporný hospodářský výsledek v souvislosti s úpravou a zásobování obce pitnou vodou: – 453.321 kč.

S mírnou nadsázkou – vlastně je to vše jen o penězích a vodě :-).