Prázdniny 2015

Prázdniny? Oficiálně třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny nebo http://www.brouzdej.cz/blogy/literarnicafe/2392.html. Pro rodiče s malými dětmi ale tak trochu pomsta, pokud se zorganizování všeho toho volného času jejich ratolestí týká :-). Na konci školního roku milé a zatím ne až tak tradiční uznání a oslava Dne otců ve školce. Přes prázdniny připomenutí 110 let místního hasičského spolku s bohatým programem, hody a otevřené sklepy – dík všem, kteří se podíleli na organizaci. V rámci prázdninových cest jsem se v Šumperku setkal a navázal doporučený odborný kontakt s p. Krňávkem (mj. CzWA – Asociace pro vodu ČR), kterého bychom rádi využili v rámci nezávislých konzultací k technickým řešením rozporů v rámci chystané rekonstrukce úpravny vody. Jedno sezení komise životního prostředí – nově projevila zájem o práci paní Hřibová. Zápisy viz web obce. V rámci jednání rady snad k vypíchnutí zadání územní studie Podbřežník II., která má být posléze zapracována do územního plánu a má zabránit spekulacím (realitek, …) a budoucím problémům v rámci jednotného (architektonického, …) řešení celého území. No a teď už zase pomalu do standardního režimu a zajetých pracovních kolejí :-).