Září říjen 2015

1.9. zastupitelstvo.   3.9. schůzka pracovní skupina voda. Diskuze nad vytyčováním nových vrtů, trvalé přístupnosti po pozemcích obce, …   7.9. rada obce. Mimo hluk (děla proti špačkům se nám přesouvají už téměř do obce) a řešení námětu na přechod rozhlasu na mobilní vysílače (spíše nesouhlasné stanovisko – stávající rozhlas je relativně nedávno více a jinak stále průběžně rekonstruován) hlavně příprava změn plateb vodné stočné. Hlavně na paušály (sklepy, …) už hodně dlouho nikdo nešáhnul.   21.9. rada obce. V širším složení – představení nabídky na změnu rozhlasu na mobilní hlásiče, to v souvislosti s novým varovným (protipovodňovým, …) systémem. Opět: spíše nesouhlasné stanovisko. Zdražení vodné stočné (paušály!), pozvánka na prezentaci dosavadní činnosti kolem domu pro muzeum F. Mikuleckého, financování sociálních služeb v okolí jako evergreen (a ještě dlouho jím – pro nejasnosti – bude …).   25.9. schůzka pracovní skupina voda. Mj. jsem informoval o dokončení ladění kontaktů s lidmi z Asociace pro vodu ČR. Tito by měli dát případné nezávislé stanoviska k rozporům mezi autory projektu na modernizaci úpravny vody (schváleného minulým zastupitelstvem) a p. Darmovzalem jakožto odborníkem z oboru a dlouholetým znalcem „naší“ vody, o což při volbě technologie úpravny.   3.-4.10. Bubenická dílna Mikulčice, se všemi starostmi předtím i potom. Spokojenost :-). Bohužel nešlo stihnout akci kolem budoucího muzea F. Mikuleckého.   11.10. komise ŽP. Hlavně shrnutí činnosti za předchozí období.   12.10. kontrola finančního výboru. Např. vyúčtování hody – asi se ještě vrátíme. Prvně rozpočet, řešení budoucích investičních akcí s dotacemi či bez.   16.10. schůzka pracovní skupina voda. Technické průběžnosti, kroky vůči orgánům státní správy.   16.10. večer: neoficiální posezení zastupitelů obce. Rovnání osobních vztahů.   19.10. rada obce. Např. ztráty v obecním vodovodu (v souvislosti s postupným zpřesňováním nákladovosti). Chodníky z dotace či bez? Hledání variant oceňování zasloužilých, významných, (…) občanů obce (čestné občanství, čestné uznání, …).   27.10. zastupitelstvo.   30. 10. exkurze úpravna vody Těmice. Je technicky srovnatelná s naší, pokud se zdroje vody a technologie (naší budoucí) úpravy týká.

Pozn.: oficiální zápisy z jednání jednotlivých orgánů obce (FV, KŽP) viz web obce. Informace z rady jsou jen osobními a snad neškodnými osobními poznámkami, protože zápisy z rady jsou neveřejné a já toto rozhodnutí respektuji.

Pozn 2: budiž tento příspěvek snad KONEČNĚ jedním z posledních kroků při dohánění publikačních restů (stále ještě!) „prázdninových“ (rozdělení dětí s následnými nepřítomnostmi v práci, …).