Žádosti (a odpovědi) dle zákona č. 106 / 1999 Sb.

V rámci jiného, selektivnějšího a kvalifikovanějšího přístupu a ve snaze o poposunutí některých záležitostí jsme s Milanem Bohunským sepsali oficiální žádosti o poskytnutí informací od obce.  Obsah žádostí (jinak byly samozřejmě s příslušnou a požadovanou štábní kulturou) a odpovědi pana starosty viz níže.

 

Věc: žádost o informaci ke zkolabovanému vrtu

Dle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme obec Mikulčice o podání informace k  vrtu na vodu, zkolabovaného za minulého zastupitelstva:

 • aktuální stav (zacementování, …)
 • plán prací – připravenost projektu
 • termíny
 • náklady

Děkujeme.

V Mikulčicích dne 13. 7. 2016

Zdeněk Bařina, Milan Bohunský

 

Odpověď:

bb_27-6-2016_1-_odpoved 

 

Věc: žádost o informaci k unikající pitné vodě

Dle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme obec Mikulčice o podání informace k pitné vodě dlouhodobě unikající z potrubí u bývalé zemědělské ubytovny:

 • aktuální stav
 • plán prací
 • termíny
 • náklady
 • odhad kvantifikace ztrát, technické možnosti odhadu kvantifikace ztrát (umístění globálních vodoměrů, …)
 • případné návrhy pro optimalizaci budoucího stavu (umístění vodoměrů,  …)

Děkujeme.

V Mikulčicích dne 13. 7. 2016

Zdeněk Bařina, Milan Bohunský

 

Odpověď:

 bb_27-6-2016_3-_odpoved

 

Věc: žádost o informaci ke stavu kontaminace zdroje pitné vody

Dle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme obec Mikulčice o podání těchto informací:

 • aktuální stav šetření příčiny kontaminace
 • následující a plánované kroky
 • bylo podáno (kdy, …) trestní oznámení (na neznámého pachatele, …)?
 • stav úpravny vody (zakonzervování, údržba pro následující spuštění, náklady)

Děkujeme.

V Mikulčicích dne 13. 7. 2016

Zdeněk Bařina, Milan Bohunský

 

Odpověď:

bb_27-6-2016_2-_odpoved