Finanční výbor (konec roku 2016)

Vedle kontrol klasických, rutinních a potřebných, jsme se snažili o jiný než dlouhá léta ustálený přístup převážně ve dvou oblastech:

– upozorňování na hospodářské výsledky akcí, organizací a spolků, (…) : hody, spolky a sdružení v obci, regionální sdružení, kulturní dům.

– spolupráce s paní ekonomkou nad rozpočty a rozpočtovými výhledy obce. Zde např. i s upozorněním na vhodnost inventarizace a aktualizace souvisejících smluvních podkladů.

Obojí s následným upozorněním ostatním zastupitelům. Bohužel bez odezvy.

Aktuálně nás čeká též doplnění člena výboru po odchodu Ivety Čajkové. Ona ví, jak je nám to líto …

Oficiální zápisy visí samozřejmě na stránkách obce.