Návrhy koncepce informačních systémů v obci

Radě obce, pár aktivním spolupracujícím a posléze zastupitelům jsem předložil následné návrhy, plynoucí z mých letitých osobních zkušeností:

 

Informační systémy v obci – návrh koncepce

 

Pohnutky:

 • I zdánlivé drobnosti přispívají k celkovému (ne)příznivému dojmu.
 • Stávající systém a návyky: nestejnorodost, neaktuálnost, chaos a roztříštěnost, benevolence k černým výlepům.
 • VLASTNÍ zkušenosti z výlepů z jiných částí republiky.
 • „Už se o tom bavíme 10 let!“ (citace jednoho ze zastupitelů k informačním systémům na vjezdu do obce).

Pozn.: stávající stav na mou žádost fotograficky zdokumentovali členky KŽP a je případně k dispozici.

Pozn. 2: pro většinu níže zmíněných řešení předpokládám standardní profesionální postup: zadání (reklamním, …) agenturám (hlavní hledisko: reference), vysoutěžení.

 

 

Návrhy v jednotlivých oblastech:

 

1.) Stávající legální informační systém (orientační šipky s názvy ulic, významnými cíli, …):

 • Představitelé (zaměstnanci) obce zjistí, zaktualizují a v maximální možné míře zjednoduší stávající stav.

 

 

2.) Výlepy, výlepové plochy:

 • Dodal jsem představitelům obce kontakty a starší cenové nabídky na výlepové plochy reprezentativnější (válcovité kovové – viz Lužice, Hodonín …) a obyčejné (ploché).
 • Jejich umístění navrhuju probrat v širším kolektivu (rada, zastupitelstvo). Můj návrh: 2 kusy válcovitých na nejexponovanějších místech (někde mezi autobusovou zastávkou a obecním úřadem, někde mezi ordinací a kulturním domem), 3 – 4 kusy na jiných místech s vyšším pohybem lidí (samoobsluha Výmolová, samoobsluha Enapo, východ z železniční stanice Lužice, diskutovaná nová zastávka / točna autobusu).
 • Obec Mikulčice jako už jedna z posledních toleruje černé výlepy, a to jak cizích subjektů, tak vlastních občanů. Vede to občas k neutěšenému stavu (plakáty na pilířích železničního podjezdu, zničení autobusových zastávek). Asi je zbytečné a nepřínosné výlepy zpoplatňovat, nicméně navrhuji:

a.) Důraznější kontrolu černých výlepů zaměstnanci obce, okamžité odstraňování nepovolené reklamy.

b.) Působení na vlastní občany Mikulčic k praxi neznehodnocující prostor obce – upozornění k nápravě, …

Pozn.: použít na všech systémech nějaké sjednocující prvky: barevné kombinace, znak obce, označení …

 

 

3.) Vjezdy

 • Poblíž vstupů do obce navrhuju umístit variabilní informační a spíše nekomerční plochy vhodného a vzhledově zapadajícího a odpovídajícího řešení. Případné „reklamní“ prvky navrhuju jen ohledně aktivit a akcí místních spolků, organizací a občanů – zvážit, jestli v rámci podpory na náklady obce?
 • Umístění: vjezd od Hodonína, vjezd od MNV, výstup z vlakové zastávky (případně zatáčka u bývalého zrušeného železničního přejezdu). Tj. 3 kusy. Na vjezdu od vykopávek mi to přijde zbytečné.
 • Umístění 2: je třeba počítat se zastavením auta turisty či skupinou lidí na kolech (bezpečnost!).
 • Obsah:

Stálé informační cedule:

1.) Uvítací: např.: „Vítá vás obec Mikulčice, rodiště Fanoše Mikuleckého“.

2.) Orientační: mapa s důležitými orientačními body, nekomerčními i komerčními.

3.) Např. upoutávka na vykopávky, informace vinařů o právě pro turisty dostupných sklepech, informace o družebních obcích,  …

Proměnlivé:

1.) Na akce (košty, kulturní akce, otevřené sklepy, výstavy …)

 • Technické řešení: povětrnosti odolné desky a s příslušně odolným potiskem. Dle mých informací vychází NEJDRAŽŠÍ max. 1500 kč / m2 za podkladovou desku a 1500 kč / m2 za potisk.
 • Technické řešení 2 (startovací návrh pro zadání): desky by byly montované (šroubované, lepené, …) na (variabilní, posuvný, …) systém zadních opor, který by umožňoval jednoduché změny, výměny, náhrady. Mohly by být navrženy standardizované rozměry desek. Měly by být připraveny desky neutrální (se znakem obce, v barvách obce), které by řešili případná chvilková prázdná místa.

 

 

4.) Informační skříňky spolků, sdružení, politických stran, …

 • Jejich stav a náplň je často tristní. Navrhuji obci aktualizovat legálnost jejich umístění a s jednotlivými „vlastníky“ probrat jejich stav, potřebnost …
 • Pokud se obě strany dohodnou na zájmu zachovat je, navrhuji probrat a zadat jejich opravy, úpravy, případně sjednocení v rámci celé obce.

 

 

Zdeněk Bařina, 8.8.2016