Nejen o vodě

Původní úmysl byl shrnout mé dosavadní poznatky z práce skupiny kolem „nové“ vody. A předložit návrhy, reprezentující jeden z možných budoucích směrů.  Návrhy technické, se zřetelem finančním. Jenže …

Jsme cca v polovině funkčního období stávajícího zastupitelstva. To, při nic moc kontinuitě s předchozími představiteli obce (ač jich je nemálo ve funkci opakovaně), zatím hlavně rovná staré návyky a vytahuje kostlivce ze skříní. Včetně několik volebních období neřešené situace kolem vody, která mezitím vyústila tam, kam vyústila.

Ono ale možná přece jen jde vše prezentovat na příkladu „naší“ vody … Jako takový muster. A asi záměrně politicky nekorektně, osobně.

Od r. 2005 (!!!) jsou technická upozornění, že úpravna vody je nedostačující a ve špatném stavu. V r. 2012 se prvně (a dodnes neúspěšně) zažádalo o dotační titul. A (i proto) jsme dnes bez „své“ vody. Mimo vlastní zdroje jsou dlouhodobě neřešeny majetkoprávní vztahy kolem: sítě, pozemky, …

To vše zdědilo stávající zastupitelstvo. S postupným a dlouhodobě se zvyšujícím podílem lidí se zkušenostmi z běžné komerční praxe, kde rozhodující jsou výsledky a ne hlasité a prázdné vyskakování, se myslím dost změnil styl práce zastupitelstva. Nikdo nikoho neuráží, nejsou už „ti mladí“ a ti „chytří“. Změnil se styl komunikace, zvýšila se informovanost. Snažíme se o jednotná pravidla. Jde to pomalu. Ale jde to.

Jedním z hlavních přínosů nových zastupitelů je jiný pohled na financování obecních záležitostí. Dosavadní praxe čistě přes dotace je pro mnohé z nás diskutabilní. Finanční výbor mj. postupně, (ne)nápadně a stále více upozorňuje na skutečná čísla kolem jednotlivých minulých a plánovaných budoucích akcí.

Postupně jsem dospěl k názoru pokusit se lidem z obce prezentovat pohled na vlastní vodu, který vyjadřuje vlastní zájem občanů. Opravdový zájem jako takový, reprezentovaný v konečném důsledku vlastním hospodařením bez čekání na pomoc zvenčí. Bez čekání na dotace. Se stanovenými prioritami – tak, jako když každý z nás řeší doma jakýkoli větší nákup a potřebuje prostředky, potřebuje někde jinde spořit. Pohled na novou úpravnu vody s vlastními vrty, s našimi sítěmi na našich pozemcích. Za naše peníze. S kvalifikovanou obsluhou. Vše při vědomí, že takové případné financování je otázka více volebních období a tudíž možná dobrý důvod pro obecní referendum na dané téma.

Vše s výhledem dalších následných a nutných kroků: rekonstrukce vodovodního řádu, rekonstrukce kanalizace. Zásadních problémů je řada. Ale vlastní zdroje vody pro naše děti a vnuky byly už delší dobu mou jednoznačnou prioritou.

Jsou mou prioritou stále. I kdyby mělo jít „jen“ o alternativu s možnou zálohou odběrů od velkých okolních dodavatelů. Jenže si stále více uvědomuji i ostatní technicky související problémy. Odkanalizování se v některých místech obce stává již kriticky nedostačujícím (vody z MND a spodní části Lužic, situace pod kostkovou komunikací). Vodovodní řád v obci vykazuje na některých místech nárazově vyšší míru znečištění či tlakovou nedostatečnost.

A peníze jsou jen jedny …

Je potřeba si uvědomit, že naše voda za naše peníze může být nakonec dražší než voda odebíraná od některého z velkých dodavatelů. Je prosím též potřeba si přiznat, že všichni máme kus viny na stávajícím stavu, kdy jsme si naši kvalitní vodu užívali a moc neřešili, proč ji vlastně máme tak levnou …

O vodě to mělo být. A nakonec je to hlavně o penězích. Možná o přístupech, o aktivitě, o opravdovém zájmu a ne jen prázdných (a o to hlasitějších) slovech. O sebereflexi. O spolupráci? Prostě – pořád to je a bude o penězích. Těch našich, společných. Co vy na to?

V současné době se připravuje návrh rozpočtu, aktualizuje se rozpočtový výhled. Určitě správná doba pro aktivní zapojení se, pro smysluplné a připravené náměty a návrhy, pro cílevědomou spolupráci. Správná doba nejen pro zastupitele.

A podle mě – hlavně správná doba pro stanovení priorit. Budeme diskutovat řadu položek, které tady záměrně nebudu konkretizovat a nechám vše na (s)vědomí každého z nás.

Co vy na to?