Tělovýchova a sport dětí ZŠ a MŠ Mikulčice v roce 2017

Autor: Jan Bělohoubek – atletický asistent

 

Tato studie vznikla na základě  porovnání sladkých státních řečí o tělovýchově dětí se skutečností tělovýchovy  a sportu v Mikulčicích.

 

ÚVOD

Průzkum České školní inspekce a výzkum Českého olympijského výboru a Sazky.

Podmínky pro výuku tělesné výchovy na školách inspektoři obecně spíše chválí. Stejně tak sportovní aktivity, které školy nabízejí mimo výuku. Čtyři pětiny základních škol organizují sportovní kroužky, v naprosté většině je vede pedagog školy.

Děti, které měly ke sportu nějaký vztah už v předškolním věku, s tělocvikem problém samozřejmě nemají. Takových lidí je však stále méně. Dneska je zkrátka víc lákají moderní technologie. Není to chyba dětí, ale nás dospělých, že jim sport a pohyb nic neříkají. Je potřeba vést děti cíleně ke sportu a pohybu již od školky.

Jedním z důvodů klesající účasti dětí na hodinách tělocviku je také přílišná benevolence rodičů, kteří svým dětem mnohdy podepisují jednorázové omluvenky takřka bez bezdůvodně.

Za posledních 10 let se pohybové dovednosti žáků zhoršily. Nejvíce je to znát v atletických disciplínách o gymnastice nemluvě.

Jeden z námětů: Necvičící žáci na hodinách tělocviku nesedí. S kolegy se tělocvikář domluvil a necvičící chodí vždy do nějaké hodiny. Většinou tam co jim nejde a kde mají špatné známky. Tento příklad jen dokládá, že problémem není horší zdraví, ale nechuť sportovat.

 

Tělesná výchova v ZŠ a MŠ Mikulčice.

Ve školním roce 2016/2017 je v ZŠ 170 žáků a žákyň a 70 dětí je MŠ.

V ZŠ není od začátku školního roku 2016/2017 tělocvikář. Byl zrušen Školní sportovní klub při ZŠ Mikulčice.

Aby zůstaly v činnosti dosavadní sportovní projekty stále se do školní tělovýchovy zapojuje atletický asistent Jan Bělohoubek. Jako asistent pomáhá u I. stupně a částečně u II. stupně ZŠ a učitelkám MŠ s tělocvikem dětí na atletické dráze. Dbá na plněním zažitých sportovních projektů a akcí školy a školky.

 

Atletický kroužek

Vedoucí strana v ČR ČSSD má ve svém plánu zavést bezplatnou nabídku základních kroužků na ZŠ. Chce na to vyčlenit 579 milionů korun ( kdo ví kdy).

V naší škole mají děti I. stupně  možnost zapojit se do činnosti atletického kroužku. Měl to být kroužek hlavně pro menší děti, které ještě nedosáhnou do atletických družstev našeho atletického oddílu. Ten však družstva nezaložil, tak to byla jediná činnost na atletické dráze. V zimních měsících převzali činnost učitelé ZŠ v čele s ředitelkou školy. Od poloviny března se půjde na dráhu, a tady se vrátí k činnosti atletický asistent.

V úvodu se psalo, že čtyři pětiny základních škol organizují sportovní kroužky, v naprosté většině je vede pedagog školy. Zimní činnost kroužku ukázala, že se dají zapojit i naši učitelé a proto nebude na škodu je využít i v činnosti na atletické dráze.

 

Sportovní projekty ZŠ.

V naší škole máme projekty, které děláme 15 let a i více a můžeme se porovnat s výzkumem ČOV, který konstatoval, že za posledních 10 let se pohybové dovednosti žáků zhoršily. Nejvíce je to znát v atletických disciplínách o gymnastice nemluvě.

Naše porovnání.

Všechny projekty jsou evidované a vyhodnocované v Mikulecké sportovní lize V průměru je v MSL ve školním roce 25 akcí, z nich většina je atletických.

Můžeme je rozdělit na:

 1. a) akce školy, školní kola
 2. b) účast na akcích okresních a regionálních
 3. c) statistické přehledy a hodnocení

 

Školní akce M S L

Zimní období to jsou  FIT testy

Je to kondiční program požádaný v zimě a my to bereme jako test tělesné zdatnosti pro děti ZŠ.

Je to šest disciplín: hluboký předklon, skok daleký z místa, stoj-vzpor dřepmo-vzpor ležmo-stoj, kliky, leh – sed, člunkový běh 4x10m. První testy byly součástí atletických tréninků od roku 1977. Od roku 2002 je to pravidelná akce ZŠ

A co nám napoví o výkonnosti statistika od roku 2002, kdy je tato jako pravidelná akce

ZŠ. Je rozdělena do kategorii:

7 let a mladší, 8 – 9 let, 10 – 11 let, 12 – 13 let, 15 – 15 let a 16 – 17 let vždy zvlášť v chlapcích  a dívkách, to je 12 kategorií. Maximální počet bodů je 120.

Výkonnost je rozdělena na výborná,  to je ten, který získá 91 a více bodů, dobrá: 69 – 90 bodů, průměrná: 53 – 68 bodů, slabší: 30 – 52 bodů a špatná: 29 a méně bodů

Akce je jednorázová, jednoroční ve školní době. Výjimkou byl rok 2002 a 2004, kdy byla akce součástí TV v měsíci prosinci.

Účast  je v průměru 70%. Nejvyšší v roce 2009 – 81%. nejnižší v roce 2006 – 66%.

 

Výkonnost          nejvíce v roce                          nejméně v roce

Výborná:             10% žactva v roce 2003,        2% žactva v roce 2015

Dobrá:                 35% v roce 2003                    6% v roce 2002

Průměrná           31% v roce 2003 a 2005       10% v roce 2002

Slabší:                  42% v roce 2006                    21% v roce 2003

Špatná:                42% v roce 2004                    3% v roce 2003

Z přehledu vyplývá, že nejzdatnější děti byly 2003 a 2008, méně zdatní v roce 2004 a 2002.

 

Zajímavé je porovnání v roku 2016, kdy jsme z technických důvodů přešli na podzimní pořádání těchto závodů.

Dne 27. ledna: účast 70%, z toho Ch 85% a D 63%, nezúčastnilo se 20 Ch a 32 D.

Dne 8. listopadu: účast 70%, z toho Ch 72% a D 67%, nezúčastnilo se 23 Ch a 29 D.

 

Výkonnost:

 1. ledna výborná 7%, dobrá 19%,  průměrná 17%,  slabší 35%,  špatná 22%,
 2. listopadu           5%             19%                      21%              35%                20%.

 

Jednotlivci:

Dříve, do roku 2011, s výbornými výkony nad 100 bodů:

Šáchová Adéla 109 bodů, Buřič Michal 106 a 102 bodu, Bartoník Jakub 104 body, Jánoš Patrik 102 bodů, Švehlová Jana 102 bodů, Řehánek Matěj 101 bodu, Maláník Lukáš 101 bodů.

 

A současní žáci a žákyně s výbornými a opakovanými výkony:

Matějíčková Julie (roč. 2007)          110, 93 bodů

Nezvalová Adéla (2002)                  103, 102, 100 bodů

Medusová Pavla (2001)                   102, 99, 97, 91 bodů

Fialová Zuzana (2008)                     102, 94 bodů

Horák Ondřej (2005)                       102 bodů

Pytel Sabastian Dominik (2003)    100, 94 bodů

Bohunský Martin (2006)                   97, 95 bodu

Ilčík Michal (2007)                              99, 93 bodu

 

Hodnocení

Účast – z výše uvedeného je vidět, že se po všechna léta točí kolem 70%.

Výkonnost – celkově  se pohybuje ve stejných procentech. Hlavní výkonnostní stupně –                 dobrá a průměrná – pohybují okolo 20%.

Je dobré, že výborná výkonnost se nám zvyšuje. Dělají to jedinci, se kterými budeme jmenovitě pracovat v nominaci jako s reprezentanty školy.

 

Jarní období to jsou   ZDATNÉ DĚT:

Je to atletický víceboj ve kterém jsou zastoupeny všechny atletické dovednosti.

Děti I. stupně mají disciplíny  – 50m, běh na 12 minut, skok daleký z místa a hod míčkem.

Starší děti mají disciplíny – 60m, vytrvalost podle stáří a pohlaví, skok vysoký, skok daleký a míček  nebo koule.

Disciplíny plní děti v hodinách tělesné výchovy. Jsou zapojeny všechny děti a většina má splněny všechny disciplíny. Předposlední týden v červnu mají možnost si výkony dodělat, nebo opravit na dráze mimo tělesnou výchovu před rozhodčími atletiky. Vzhledem délce plnění disciplín (duben, květen, červen) je účast 100%.

Přesné záznamy vedeme od roku 2002, ale jestli ČOV konstatoval, že za posledních 10 let se pohybové dovednosti žáků zhoršily, tak udělám rozbor za posledních 10 let, tak uděláme přehled od roku 2006.

Rozbor výkonnosti od roku 2006. Žáci, kteří jsou ještě teď ve škole se objevují od roku 2009 a mohou do výkonů ještě zasáhnout

 

Žáci

Atletická školka 6 -7 let:

nejlepší výkon kategorie je z roku 2013, 50 bodů Bohunský Martin. Ostatní výkony jsou na stejné úrovni 2006 – 2016.

 

Minipřípravka 8 – 9 let:

Nej. v roce 2015, 75 bodů Bohunský Martin, ostatní stejné.

 

Přípravka chlapci 10 – 11 let:

Tato kategorie je většinou ze 4. a 5. třídy a tady se nám prolíná čtyřboj a pětiboj.

Nej čtyřboj 78 bodů Dlabaja Lukáš, v pětiboji 1005 bodů Škojec Jakub. Stejné od 2006.

 

Mladší žáci 12 – 13 let: Sledovaná kategorie důležitá pro atletický oddíl.

Nej. v roku 2013, 1603 bodů Voborník Štěpán. Současní v roce 2016 Pytel Sebastian Dominik 686 bodů.  Z porovnání uvedených rekordů je vidět velký propad výkonnosti.

 

Starší žáci 14 – 15 let:

Nej. 1805 bodů v roce 2012 Bartoník Dominik. Současný nej. Výkon z roku 2016 Janoš Lukáš 671 bodů. Jak odešli super hvězdy – Bartoník Dominik, Voborník Štěpán a Škojec Jakub je vidět velký propad.

 

Žákyně

Atletická školka 6 – 7 let:

Nej. V roce 2010  43 bodů Profotová Natálie, 41 bodů v roce 2015 Matějíčková Julie. Jinak stejná úroveň.

 

Minipřípravka 8 – 9 let:

Nej v roce 2016  75 bodů Matějíčková Julie. Pak porovnatelné výkony.

 

Přípravka dívky 10 – 11 let:

Nej v pětiboji 1275 bodů Nazvalová Adéla v roce 2013, ve čtyřboji 77 bodů Medusová Lucie v roce 2014. Jinak porovnatelné.

 

Mladší žákyně 12 – 13 let: Sledovaná kategorie důležitá pro atletický oddíl.

Nej v roce 2015  1705 bodů Nezvalová Adéla. Bohužel v tomto roce je již starší žákyně. pro atletické družstvo. Výkony současných mladších žákyň jsou slabé.

 

Starší žákyně 14 – 15 let:

Nej v roce 2015  1369 bodů Březinová Lucie a v roce 2016  1366 Medusová Pavla 9. třída.

Ostatní výkony zase ne stejné úrovni, když vyloučíme sportovní premiantky.

Ve školním roce 2015/2016 byli osvobození od tělesné výchovy 2 chlapci a 3 dívky.

 

 

Podzim  Atletické víceboje

 

Zde jsou děti rozděleny do kategorií dle AŠSK, to je:

 1. - 3. třída a 4. – 5. třída mají trojboj – 50m, skok daleký a hod míčkem
 2. - 7. třída a 8. – 9. třída čtyřboj – 60m, vytrvalostní běh, skok daleký a míček nebo koule

Statistika výkonnosti na disciplíny je přesnější, protože složení vícebojů je stále stejné. Je zde však problém v tom, že na plnění máme pouze září a říjen. Podzim má i špatné počasí a jsou zde i závody, na které se musíme soustředit (Akropole cross, Václav v košíkové, Bob Zháňal ve štafetách) tak všichni nestihnou všechny disciplíny.

 

A co rozbor výkonnosti od roku 2003

Musíme konstatovat, že rekordy v této soutěži jsou z dob začátků sledování vícebojů.

Chlapci 1.-3. třída       301 bodů v roce 2003 Tomáš Gacko.

Nejlepší výkon současných 286 bodů Ondřej Horák v roce 2013

Chlapci 4.-5. třída      545 bodů v roce 2004 Hřebačka Dalibor.

Současní 384 bodů Bohunský Martin 2016

Chlapci 6.-7. třída      973 bodů David Živný v roce 2004

Současný nejlepší výkon 709 bodů Csápai Dominik v roce 2016

Chlapci 8.-9. třída      1829 bodů Sobek Cyril v roce 2004

Současný nejlepší výkon 757bodů Kuchynka Tobiáš v roce 2016

Děvčata 1.-3. třída      452 bodů Světnicová Petra v roce 2004

Současný nejlepší výkon 367 bodů Medusová Lucie v roce 2012

Děvčata 4.-5. třída     V této jediné kategorii drží rekord současná žákyně školy

Nezvalová Adéla výkonem 706 bodů z roku 2012

Děvčata 6.-7. třída    1364 bodů Blablová Kateřina v roce 2005

Současný nejlepší výkon 942 bodů Salajková Zuzana v roce 2013

Děvčata 8.-9. třída    1412 bodů Hubáčková Eva v roce 2003

Současný nejlepší výkon 1073 Medusová Pavla v roce 2016

 

Celková výkonnost je zase stejná plus – mínus podle složení žactva ve třídách a své hraje i výkonnost nejlepších, morálka, odpovědnost.

 

Celkové hodnocení tří pravidelných soutěží ZŠ –  FIT testy, ZD a atletické víceboje

Naše filosofie pro děti ZŠ má za úkol přesvědčit je, že sport i když bolí je správná věc. Že „jedničku“ dostane každý, kdo se zúčastní sportování, kdo dosáhne úspěchu na vrcholu svých tělesných předpokladů. To dokazují i přehledy, kde je vidět, že žáci a žákyně mají stoupající výkonnost s věkem, ale v porovnání věku v jednotlivých letech sledování stejnou.

K účasti na vyšších soutěžích však potřebujeme i žáky a žákyně , které překonají náš průměr.

Že máme i tyto dokázaly výsledky v okresních a regionálních soutěžích v roce 2016:

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách 3. místo.

Účast na okresním kole štafetového poháru 2016.

Přebor Podluží v atletice v Lanžhotě 14 medailí.

Přebor Podluží ve skoku vysokém v Lužicích 6 medailí.

 

„HVĚZDY“

Z přehledů nám vychází, že v každém období jsou mezi žáky a žákyněmi “hvězdy“, které mají nadprůměrné výkony a ty zlepšují průměr a pohled na naši práci. Kdo to byl se dá z přehledů vypozorovat. Ne vždy jsme je plně využili, nevěnovali jsme jim pozornost, kterou by vzhledem ke svým výkonům zasluhovali a kromě medailí jsme je neoceňovali a neprezentovali na veřejnosti.

Již teď mám předběžné nominace na okresní a regionální soutěže roku 2017. Tyto budou upřesňovány na základě výkonů na jaře 2017. Z těchto předběžných nominací vytipujeme hvězdy školy na rok 2017. Těm budeme věnovat zvýšenou pozornost. Bude sledován jejich růst a poznáme je na veřejnosti chováním (dodržováním sportovních a společenských pravidel) a třeba i stejným sportovním oblečením (jestli bude za co?).

Napoví nám k sestavení takového přehledu seznam medailistů MSL v roce 2016.

V roce 2016 bylo dětem ZŠ rozděleno 277 medailí na stupních vítězů a 70 medailí pro děti mateřské školy. Tak to je při průměrné ceně za medaili 50,- Kč 347 x 50,- Kč je to cca 17.000,- Kč.

 

U dívek dostalo medaili 48 žákyň a bylo rozdáno 144 medailí.

Jedničkou je         Julie Matějíčková, 2007, přípravka,          10 medailí    8       1       1

Pak následují:      Pavla Medusová, 2001, dorostenka         10                4       6

Lucie Medusová, 2003, starší žákyně                                       7                 5       2

Zuzana Bohunská 2003, starší žákyně                                     7                 4       1       2

Zuzana Fialová, 2008, minipřípravka                                        6                 1       3       2

Karolína Stodůlková, 2005, mladší žákyně                               5                 3       1       1

Markéta Iršová, 2005, mladší žákyně                                        5                 1       2       2

Nikol Ševelová, 2005, mladší žákyně                                         5                 1       3       1

Tereza Konečková, 2004, mladší žákyně                                  5                          2       3

Do úplného přehledu nad 5 medailí patří dvě již bývalé žákyně

Eliška Glombíčková  6  medailí (2,4,0) a Lucie Březinová 5 medailí (4,1,0)

 

U chlapců dostalo medaile 46 žáků a bylo mezi ně rozděleno 133 medailí.

Jedničkou je         Lukáš Dlabaja, 2005, mladší žák              9 medailí    4       2       3

Pak následují:      Martin Bohunský, 2006, přípravka          7                   3       4

Pytel Seb. Dominik, 2003, starší žák                                      7                 3       3       1

Matěj Urbánek, 2008, minipřípravka                                     6                 1       2       3

Dominik Csápai, 2004, mladší žák                                          5                 2       1       2

Adam Michálek, 2005, mladší žák                                           5                 2       1       2

Milan Zachara, 2001, bývalý žák                                              5                 2       1       2

 

Byl zpracován první seznam „hvězd“ k 1. 2. 2017. Při jeho sestavení hrál roli věk a byli upřednostněni žáci a žákyně ročníků 2004 a 2005. To jsou děti, které by se mohly zúčastnit okresního přeboru družstev na dráze a doplnit soutěžní družstva Atletického oddílu Mikulčice.

V prvním seznamu, který je sestaven k 1. 2. 2017, bylo přiděleno 15 startovních čísel žákyním a 15 startovních čísel žákům mladšího věku.

Dalších pět čísel bylo přiděleno starším děvčatům a pět čísel starším chlapcům. Tak to máme v prvním výběru 40 „hvězd“.

 

Dětská atletika

Z průzkumu České školní inspekce a výzkumu Českého olympijského výboru a Sazky.

Děti, které měly ke sportu nějaký vztah už v předškolním věku, s tělocvikem problém samozřejmě nemají. Takových lidí je však stále méně.

Tady taky máme náskok. Ve spolupráci s ŽŠ a MŠ Mikulčice jsme pro děti MŠ zavedli v jarním a podzimním období sportovní pondělky. V pondělí jejich procházka směřuje na atletickou dráhu, kde trénuji disciplíny Dětské atletiky. Za podzimní tréninky a kontrolní závody obdržely v říjnu, na posledních závodech na dráze, všechny děti medaili.

Prostředí i nářadí na disciplíny máme. V současné době si můžeme vybrat z devíti disciplín republikového programu a další si můžeme vytvořit sami. Již pravidelná je účast dětí MŠ na běhu Malá Morava. Tady zvyšujeme pobídku vyhodnocováním soutěží, informacemi pro rodiče a medailemi pro všechny a pro nejlepší.

 

Sportovní oddíly

Sport dětí ve sportovních oddílech TJ Mikulčice je špatný. V oddílech atletiky, fotbalu i stolního tenisu nejsou trenéři, vedoucí družstev a rozhodčí.

 

Ztrácí se vůle vést mladé lidi k jakékoliv činnosti

Není problém přímo ve skupině, ale spíše se ztrácí vůle tyto mladé lidi k jakékoliv sportovní, umělecké či jiné činnosti vést. Tam je důvod ztráty zájmu. Dnes vesměs nejsou vedoucí, kteří by se mladým lidem zcela odevzdali. To si vyžaduje oběť osobní i rodinnou, což se dnes už tak moc nevidí.

 

A v Mikulčicích to platí na sto procent. Sportovní oddíly TJ Mikulčice nemají stálá soutěžní družstva s dlouhodobým trváním. Třeba jen s výdrží jedné sezóny.

 

Přílohy jsou obsáhlé budou k nahlédnutí na webových stránkách AK Mikulčice.

Dají se získat požádáním o zaslání meilem na adresu bělohoubek.st@seznam.cz

 

Přílohy:

 1. Statistika FIT testů
 2. Statistika ZDATNÝCH DĚTI
 3. Statistika atletických vícebojů
 4. Medailisté MSL v roce 2016
 5. „Hvězdy“ 2017 k 1. 2. 2017

 

Mikulčice 1. 2. 2017

Jan Bělohoubek – atletický asistent