První zastupitelstva a rady (konec roku 2014)

S tím, jak bude dokumentů postupně přibývat, upozorňuji předem případné čtenáře: v sekci Oficiálně se budu věnovat cca oficiálním jednáním orgánů obce. Nicméně nebudu přepisovat a komentovat oficiální zápisy – budu se čitelnou formou snažit vypichovat z nich záležitosti mi blízké či důležité.

První oficiální a ustavující jednání zastupitelstva obce Mikulčice proběhlo tedy 4. 11. 2014. V podstatě šlo hlavně o úřední posvěcení předjednaného. Našlo by se pár procedurálních much, ale zase až tak „o nic nešlo“. Z následných dotazů z pléna vyskočilo pár z problémů k budoucímu řešení: záležitosti kolem hřbitova, vypisování výběrových řízení na posty zaměstnanců obecního úřadu, …

Jako předseda finančního výboru mám právo účastnit se jednání rady obce. Bohužel vzhledem ke všemožnému ostatnímu soukromému i pracovnímu a k plnému diáři mi vyšlo přeplánování dlouhodobě zažitých kolejí až na rozšířenou radu 15. 12. 2014. Otevřeně: v době tvorby tohoto příspěvku mi instituce rozšířené rady – speciálně den před zastupitelstvem – přijde ztrátou času. Vše to asi souvisí s pro mě (zatím?) nepochopitelným způsobem práce a zvyklostmi z předchozích let. Dostat projednávané dokumenty den před jednáním, náměty ostatních členů zastupitelstva nedat na vědomí všem ostatním a ani je následně (písemně a dokladovaně) nezařadit do programu jednání – atd atd… Tak nějak doufám, že časem a brzy se kolektivně dopracujeme k cca standardním jednacím zvyklostem, běžným z (nejen komerční) praxe. Snad se na mne kolegové nebudou zlobit a časem, s usazením do standardního běhu, budou mít se mnou stejný postoj, který nebude o zvedání rukou bez přípravy, ale spíše o přijmutí kolektivní zodpovědnosti.

Z jednání rozšířené rady 15. 12. 2014 mi tedy za zaznamenání stojí jednoznačná deklarace zájmu pana starosty Vlašice o udržení vlastních zdrojů a úpravy pitné vody. Při prvních seznámeních s předchozími investičními akcemi jsem se taky rozhodl považovat za dostatečné oddělení zodpovědnosti starého a nového zastupitelstva oficiální zápisy a schvalovací data z minulého období.

Druhé oficiální jednání zastupitelstva tedy proběhlo 16. 12. 2014. Zaznamenávám mj. k akci zateplení (…) kulturního domu deklaraci vedení obce, že statik uznal dodatečné řešení zateplení stropu za vhodné. Vzhledem k termínu (cca polovina roku 2015) pak ještě nevadí nedořešení způsobu ventilace, které je v běhu. Osobně jsem pak z dalších akcí označil za „kravinu“ a vyhazování peněz PŘECHODNÝ posun autobusové zastávky v Těšicích. S tím, že dále se k tomu nebudu vyjadřovat, protože se mě tato záležitost osobně dotýká.

Za příjemnější k zaznamenání mi přijde deklarace části zastupitelů na dalším odesílání části svých finančních odměn na účet, který funguje z iniciativy některých z předchozích zastupitelů již z minula. Jako využití prostředků se nejčastěji mluvilo o dětském hřišti. Já to mám nastavené spíše k pomoci starší generaci – myslím, že mladí by se měli umět postarat sami. Nicméně v případě bohulibého počinu se nechám rád přesvědčit spolupracující většinou.

Za zarážející – a čtenáře, kolegy zastupitele, (…) upozorňuji, že určující pro mou představu práce a přístupu – mi pak přijde jeden z posledních projednávaných bodů: připomínka Víti Pavky k bodům, nedořešeným z posledního jednání bývalého zastupitelstva. S těžkým povzdechem bych snad ještě byl schopen akceptovat, že v rámci výměny garnitur to vedení obce či kontrolnímu výboru uniklo a že bude bude dořešeno do příště. Ale lehké vtipkování nad „drobnostmi“ – tak to pozor! Přesně na drobnostech to dle mého názoru vše začíná. Když ty budeme mít všichni v pořádku, lépe budeme rovnat záležitosti VELKÉ. Já jsem zvyklý spíše na jiný, komerční přístup: utržil jsem takovou a takovou škodu, myslím, že je to vaše vina – jak to vyrovnáme? Jsem zvědav, jak by se potom (kompletní) osazenstvo sálu bavilo nad dobře připravenou pohledávkou vůči obci…

Do konce roku jsem byl z jednání hlavních orgánů Mikulčic (konečně) přítomen ještě jednání rady dne 29. 12. 2014. Ještě stále je to vše pro mě jakési ošahávání terénu, hledání cest k jednotlivým zastupitelům… Zaznamenal bych tedy snad jen dlouhou diskuzi nad problematikou narovnání užívání a práv k obecním pozemkům. V tomto bodě však máme v koordinaci s paní místostarostkou Otáhalovou určité představy v rámci fungování finančního výboru, takže uvidíme.

Mimochodem – drobnost na závěr. Pomalu se nám začínají profilovat účastníci všech jednání. Permanentní vyrušovatelé, jedinci, co naopak ještě nepromluvili, …

A s tím tak trochu souvisí: stačí pár setkání a člověk tuší, kdo se s kým v obci jak a ano a kdo ne a prostě hotovo… Doufám, že (viz předchozí text) se postupně propracujeme ke cca zvyklostem komerční praxe: myslím si o tobě všelisco, ale v daném případě jednáme nad tím a nad tím, s danými vstupy a výstupy – a náš výsledek je ZDOKUMENTOVANÝM kompromisem. V období od konce října do konce prosince jsem měl dohromady cca šestnáct oficiálních i neoficiálních jednání s nejužším vedením obce, s ekologickou komisí, se zaměstnanci obce, s občany… Po práci. Moji mladí synkové pak a dokonce z dojmu otcovy nepřítomnosti a tudíž důležitosti v dětské hádce kdesi zahlásili, že:“… taťka vám teď na radnici ukáže!“ Rozumní rodičové snad pochopí. A hlavně (a nejen oni) zaznamenají a v budoucnu si budou vážit každého se (zdokumentovaným) zájmem, ač jinak s ním mají problémy všelikeré různé. Pak třeba nebudu muset s rozpaky koukat na zastupitele, který deklaruje cosi ve smyslu, že:“… ten a ten nic nedělá a …“, když přitom jeho „spolustraník“ v zastupitelstvu ještě pořádně ani pusu neotevřel.