Finanční výbor: první týdny

Jako finanční výbor jsme se prvně sešli neoficiálně nad pivkem v polovině prosince 2014. Naťukli jsme plno témat, probrali aktivní či dohledatelné (:-(( ) pasivní zkušenosti s prací výborů v předchozích volebních obdobích – a už tehdy nám to hodně ladilo.

První oficiální jednání jsme spáchali 29. 12. 2014. Doladili jsme do písemné podoby plán činnosti a provedli první oficiální kontroly – dotace a příspěvky obce spolkům a organizacím (viz zápisy na webu obce). Pořád jsme ještě ve fázi rozkoukávací. Jednak nováčci, jednak na startu. A plus hektické změny v dokladech o hospodaření obce, související s koncem roku a doúčtováváním dotací. Nicméně při postupném vnikání do dokumentace jsme stále více potěšeni možnostmi, které nám naše práce nabízí a které nám umožňují fungovat dle našich představ o změnách v Mikulčicích.

Popravdě: nikdo z nás asi před jednáními o obsazení postů v orgánech obce o práci ve finančním výboru neuvažoval. A popravdě: všichni současní členové jsme moc rádi, že tam jsme. A že v něm můžeme pracovat právě v daném složení. Sedlo to lidsky, sedlo to zájmem o aktivní ovlivňování dění v obci. Plus máme velkou výhodu ve stejných či hodně podobných představách a spolupráci „člověka z oboru“,  paní místostarostky Otáhalové. Nu, uvidíme.